“เมื่อ Function และ Form ประสานเป็นหนึ่ง ทุกสายตาจะต้องจับจ้องมา เมื่อคุณเปิดฝากระโปรงรถ
ชุด turbo kit ของ MAD พร้อมไปด้วยความแรง และ รูปลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือใคร”